รายชื่อในหมวด สถานที่ราชการ-องค์กร > การไฟฟ้า-การประปา ทั้งหมด

พบผลการค้นหาทั้งหมด 1,025 รายการ
การประปาส่วนภูมิภาคกบินทร์บุรี
MD91449175
การประปาส่วนภูมิภาคกบินทร์บุรี
สาขากบินทร์บุรี ถนนเทศบาล 2 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25240
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริการด้านจัดหาน้ำสะอาดเพื่อตอบ สนองความต้องการของประชาชนทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่การวางแผน จัดหาแหล่งน้ำ จัดสร้างระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา การควบคุมกรรมวิธีในการผลิตจ่ายน้ำ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางระกำ
MD14766937
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางระกำ
11 ม.1 ถ.บางระกำ-ปลักแรด
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
MD80144925
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
86 ม.9
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังทอง
MD70367989
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังทอง
149 ม.5 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
MD73135452
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหาดใหญ่ เลขที่ 243 ถ. พลพิชัย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริการด้านจัดหาน้ำสะอาดเพื่อตอบ สนองความต้องการของประชาชนทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่การวางแผน จัดหาแหล่งน้ำ จัดสร้างระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา การควบคุมกรรมวิธีในการผลิตจ่ายน้ำ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน
MD74749792
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน
2/7 ถ.เพชรเกษม
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร
MD71457086
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร
343 ถ.เทศา 2
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรวิชัย
MD96965749
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรวิชัย
191,191/1-2 ม.3 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี
MD15380032
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี
12/805 ม.แพรมาพร รังสิต คลอง 4
ไม่มีหม้อแปลงไฟ เหมือนโดนยกหม้อไปแล้ว แต่ทำไมยังมีไฟฟ้าใช้ได้อยู่
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 103 หน้า

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  » 

ติดต่อประชาสัมพันธ์ โทร 02-502-0700 ext.7622 Email:sme.ad@mono.co.th

ข้อมูลได้รับการอัพเดทเป็นประจำ
มีสิทธิ์อยู่ในอันดับต้นๆ ของแต่ละหมวด