รายชื่อในหมวด สถานที่ราชการ-องค์กร > รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมด

พบผลการค้นหาทั้งหมด 39 รายการ
ททท. สำนักงานสุรินทร์
MD54838577
ททท. สำนักงานสุรินทร์
355/3-6 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสุรินทร์
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
MD10771716
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 618 ถนนนิคมมักกะสัน ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยจัดพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้า ไปอยู่รวมกันอย่างมีระบบและมีระเบียบ และเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมี "นิคมอุตสาหกรรม" เป็นเครื่องมือดำเนินการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
MD13805128
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ถนนรังสิต-นครนายก
องค์การตลาด
MD28461617
องค์การตลาด
เลขที่ 51/47 สวนผักซอย 4 ถนนสวนผัก อ.ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10270
เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า
องค์การคลังสินค้า
MD51420466
องค์การคลังสินค้า
เลขที่ 44/100 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000
รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่รับ ซื้อพืชผลการเกษตร ของเกษตรกร จัดหาสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการครองชีพ มาจำหน่าย รับฝาก - จำนำ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
MD16085250
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เลขที่ 76 ถนนราชดำเนินนอก ต.วัดโสมนัส อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำนวยบริการแก่รัฐและประชาชนในการ อุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
MD70316610
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
เลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาิติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เพื่อสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัย ทางด้านพฤกษศาสตร์ และการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยของทรัพยากรพรรณพืชอันทรงคุณค่า ของประเทศ
องค์การจัดการน้ำเสีย
MD48402016
องค์การจัดการน้ำเสีย
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล อ.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เป็นองค์กรหลักของรัฐในการบริหารจัดกาน้ำเสีย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
MD16391818
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สำานักงานใหญ่จตุจักร 2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม อ.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เป็นรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีจุดประสงค์สำคัญคือเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจรของเขตนครหลวง
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บริษัท จำกัด มหาชน)
MD24765468
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บริษัท จำกัด มหาชน)
เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้บริการการเดินอากาศ ในเขตแถลงข่าวการบินของประเทศไทย และพื้นที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

 1  2  3  4  » 

ติดต่อประชาสัมพันธ์ โทร 02-502-0700 ext.7622 Email:sme.ad@mono.co.th

ข้อมูลได้รับการอัพเดทเป็นประจำ
มีสิทธิ์อยู่ในอันดับต้นๆ ของแต่ละหมวด