รายชื่อในหมวด สถานที่ราชการ-องค์กร ทั้งหมด

พบผลการค้นหาทั้งหมด 6,464 รายการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีวิไล
MD10175228
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีวิไล
110 ม.2
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล
MD33194925
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล
160 ม.1
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง
MD12261285
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง
32/120-121 ม.6 ถ.บางขันธ์-คลองหลวง
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงของ
MD16916123
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงของ
96 ม.8 ต.เวียง
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธกส สาขาด่านขุนทด
MD96693969
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธกส สาขาด่านขุนทด
736 หมู่ 2
สมาคม สงเคราะห์กันแ-กันของลูกค้า ธกส
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้ำเขียว
MD16867766
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้ำเขียว
795 ม.1
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเถอกันทรลักษ์
MD14713413
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเถอกันทรลักษ์
196/1 ม.13 ถ.สุขาภิบาล2
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
บาห์เรน สถานทูต
MD13024721
บาห์เรน สถานทูต
100/66-7 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ สาทรเหนือ
สถานเอกอัครราชทูต สถานทูตและสถานกงสุล
ศาลจังหวัดนนทบุรี
MD15357252
ศาลจังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 132 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์
ศาล
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 647 หน้า

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  » 

ติดต่อประชาสัมพันธ์ โทร 02-502-0700 ext.7622 Email:sme.ad@mono.co.th

ข้อมูลได้รับการอัพเดทเป็นประจำ
มีสิทธิ์อยู่ในอันดับต้นๆ ของแต่ละหมวด