Warning: session_start(): Cannot find save handler 'file' - session startup failed in /home/www/mthai/html/directory/index.php on line 2
รวมข้อมูล สถานที่ราชการ-องค์กร | ค้นหาข้อมูล สถานที่ราชการ-องค์กร ได้ที่ Directory.mthai.com #8

รายชื่อในหมวด สถานที่ราชการ-องค์กร ทั้งหมด

พบผลการค้นหาทั้งหมด 6,463 รายการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยสะเก็ด
MD31699639
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยสะเก็ด
237 ม.12
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรคบุรี
MD11978943
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรคบุรี
567 ม.8
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอง
MD21372731
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอง
122/2 ม.4 ซ.สุขาภิบาล2
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง
MD17807790
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง
37 ถ.ลุวัง
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำยืน
MD10648912
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำยืน
14/1 ม.12
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
มูลนิธิศูนย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชน
MD48468830
มูลนิธิศูนย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชน
129 หมู่ 3 บ้านน้ำลัดวังซาง
มูลนิธิการกุศล มูลนิธิช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และปกป้องคุ้มครองเด็ก เยาวชน และเด็กพิการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัดโบสถ์
MD94763238
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัดโบสถ์
688/4 ม.4
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
MD38965207
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
3 ถ.อรัญญิกาวาส ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม นครพนม 48000
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
MD15751784
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
578 ม.4 ถ.พัฒนา (ทางเข้าบ้านจั่น) ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
เป็นส่วนราชการ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ให้บริการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี พ.ศ. 2545 โดยการฝึกอบรมด้านอาชีพและด้านอุตสาหกรรม และการบริการกู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศาลแขวงสมุทรปราการ
MD16666691
ศาลแขวงสมุทรปราการ
555 หมู่ 5
ศาลยุติธรรม
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 647 หน้า

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  » 

ข้อมูลได้รับการอัพเดทเป็นประจำ
มีสิทธิ์อยู่ในอันดับต้นๆ ของแต่ละหมวด