รายชื่อในหมวด สถานที่ราชการ-องค์กร ทั้งหมด

พบผลการค้นหาทั้งหมด 6,463 รายการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขามทะเลสอ
MD16192068
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขามทะเลสอ
154 ม.2
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
MD10009195
บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
3 ถ.จอมพล
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
สำนักงานเขตหลักสี่
MD11146380
สำนักงานเขตหลักสี่
เลขที่ 999 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ
สำนักงานเขต
มูลนิธิเขมไชย รสานนท์
MD14168473
มูลนิธิเขมไชย รสานนท์
202 ซอย 19 พหลโยธิน
องค์การสังคมสงเคราะห์ ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อนโอกาส-สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ ปากเกร็ด
MD33330593
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ ปากเกร็ด
99/19 ซอยอักษรศิริ แจ้งวัฒนะ
สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ราคา 2,000.00 บาท ต่อเดือน
สถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย
MD10597443
สถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย
ชั้น 13 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 75/6-7 สุขุมวิท 19
สถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร
MD14817018
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร
66 ม.2 ถ.เพชรเกษม
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน
MD10301755
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน
33/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่
MD17269895
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่
189 ม.8
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบรรพตพิสัย
MD14746048
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบรรพตพิสัย
199 ม.1
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 647 หน้า

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  » 

ติดต่อประชาสัมพันธ์ โทร 02-502-0700 ext.7622 Email:sme.ad@mono.co.th

ข้อมูลได้รับการอัพเดทเป็นประจำ
มีสิทธิ์อยู่ในอันดับต้นๆ ของแต่ละหมวด