ล็อกอิน

สำนักงานเขตคันนายาว

สำนักงานเขตคันนายาว
ความนิยมเฉลี่ยทั้งหมด    1.5 ดาว สำหรับ สำนักงานเขตคันนายาว
สถานที่ราชการ-องค์กร » สำนักงานเขต-ศาลากลาง
ที่อยู่ :
เ้ลขที่ 9 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.กาญจนาภิเษก 011/5
โทรศัพท์ :
023799961-3
แฟกซ์ :
0-2379-9939
อีเมล์ :
katekhannayao@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เวลาทำการ :
-
รายละเอียด :
 สำนักงานเขตคันนายาว วิสัยทัศน์ เขตคันนายาว จะเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานผังเมือง มีสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทีดี มีความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการ เป้าหมาย พัฒนาเขตคันนายาว สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ พันธกิจ 1. พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้สวยงาม ที่อยู่อาศัยสะอาด ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ดี มีความปลอดภัย 2. พัฒนาชุมชน ประชาคมเมืองให้เข้มแข็ง 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมของสังคม 4. เสริมสร้างอาชีพ เพื่อยกระดับฐานะครอบครัว 5. สนับสนุน ส่งเสริม จรรโลงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิม ภูมิปัญญาและรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 6. สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนในการให้บริการ คำขวัญประจำเขตคันนายาว การเกษตรมากมี ของดีชุมชน เที่ยวยลสวนสยาม สนามกอล์ฟเล่นกีฬา ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ขับสบายใจถนนวงแหวน

แผนที่ ที่อยู่ สำนักงานเขตคันนายาวไม่สามารถแสดงที่อยู่ สำนักงานเขตคันนายาว จาก Google Maps ได้ในขณะนี้

แสดงความคิดเห็น สำนักงานเขตคันนายาว

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด สำนักงานเขตคันนายาว


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น เครือวัลย์ ร้านอาหาร

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่

ข้อมูลได้รับการอัพเดทเป็นประจำ
มีสิทธิ์อยู่ในอันดับต้นๆ ของแต่ละหมวด