การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความนิยมเฉลี่ยทั้งหมด    2.5 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ราชการ-องค์กร » การไฟฟ้า-การประปา
ที่อยู่ :
147 ถ.ดอนนก
โทรศัพท์ :
077283939
แฟกซ์ :
-
อีเมล์ :
-
เว็บไซต์ :
-
เวลาทำการ :
-
รายละเอียด :
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง

แผนที่ ที่อยู่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนที่ ที่อยู่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แสดงแผนที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี จาก Google Maps
(ตำแหน่งที่แสดงอยู่ขณะนี้อาจไม่ตรงกับสถานที่จริง เนื่องจากเป็นผลการค้นหาที่อยู่โดยเบื้องต้นเท่านั้น)

แสดงความคิดเห็น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า  1  2  3  4  » 

ความคิดเห็นทั้งหมด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Banniprab

Banniprab
เขียนเมื่อ 23:04 น. 1 ต.ค. 2557
ระดับความนิยม :Banniprab ให้ 1 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไฟฟ้าที่ หมู่18 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
2 กันยายน 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา 14:56
4 กันยายน 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา 13:18
ไฟดับ1ครั้งเวลา 19:06-19:49
5 กันยายน 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา11:24
ไฟดับ1ครั้งเวลา 11:31-14:28
6 กันยายน 2557 ไฟดับ1ครั้งเวลา 11:16-11:43
ไฟตก1ครั้งเวลา15:31
8 กันยายน 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา 07:33
9 กันยายน 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา 07:53
ไฟตกครั้งที่2เวลา 11:57
ไฟดับ1ครั้งเวลา 16:18-17:03
12 กันยายน 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา 13:57
14 กันยายน 2557 ไฟดับ1ครั้งเวลา 12:09-17:53
17 กันยายน 2557 ไฟดับ1ครั้งเวลา 12:07-12:48
ไฟตก1ครั้งเวลา 15:03
ไฟตกอีก2ครั้งเวลา 17:17
ไฟตก1ครั้งเวลา 17:21
ไฟตก1ครั้งเวลา 17:28
ไฟตก1ครั้งเวลา 18:36
ไฟดับครั้งที่2เวลา 19:21แล้วตก4ครั้งเวลา19:46และดับยาวจนถึงเวลา21:28
ไฟตกอีก3ครั้งเวลา21:38และดับครั้งที่3เวลา 21:44-22:17
18 กันยายน 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา16:11
23 กันยายน 2557 ไฟดับ1ครั้งเวลา 14:12 -15:34
24 กันยายน 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา 13:41
Banniprab

Banniprab
เขียนเมื่อ 21:36 น. 27 ก.ค. 2557
ระดับความนิยม :Banniprab ให้ 1 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไฟฟ้าที่ หมู่18 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
1 กรกฎาคม 2557 ไฟตก1 ครั้งเวลา 11:11
9 กรกฎาคม 2557 ไฟดับ1ครั้งเวลา 12:42-16:08
12 กรกฎาคม 2557 ไฟดับ1ครั้งเวลา 12:56-14:37
14 กรกฎาคม 2557 ไฟดับ1ครั้งเวลา 12:04-12:59
16 กรกฎาคม 2557 ไฟดับ1ครั้งเวลา 13:24-15:09
18 กรกฎาคม 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา 11:36
ไฟดับ1ครั้งเวลา 11:51-13:03
19 กรกฎาคม 2557 ไฟดับ1ครั้งเวลา 9:24-9:36
ไฟตก1ครั้งเวลา 12:09
ไฟตกครั้งที่2เวลา 16:02
24 กรกฎาคม 2557 ไฟดับ1ครั้งเวลา03:24-08:47
25 กรกฎาคม 2557 ไฟดับ1ครั้งเวลา 10:35-11;49
27 กรกฎาคม 2557 ไฟดับ1ครั้งเวลา 14:01-15:13
ไฟดับครั้งที่2เวลา20:34-21:21
นี่ไม่ได้จดทุกครั้งนะครับเพราะบ้างครั้งไม่ว่างและลืมบ่อยเพราะแจ้งไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้น
Banniprab

Banniprab
เขียนเมื่อ 11:22 น. 1 ก.ค. 2557
ระดับความนิยม :Banniprab ให้ 1 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไฟฟ้าที่ หมู่18 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
13 มิถุนายน 2557 ไฟตก1ครั้งครั้งที่2ดับ5นาที
ไฟดับตอนเวลา16:42-17:25
16 มิถุนายน 2557 ไฟดับ1ครั้งเวลา 10:05-10:08
ไฟดับครั้งที่2เวลา 10:10-12:26
ไฟตกอีก1ครั้งเวลา21:06
17 มิถุนายน 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา 13:09
ไฟตกครั้งที่2เวลา 15:12
18 มิถุนายน 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา 11:15ไฟตกครั้งที่2เวลา14:22
22 มิถุนายน 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา 14:39
28 มิถุนายน 2557 ไฟดับเวลา07:58-08:06
1 กรกฎาคม 2557 ไฟตก1 ครั้งเวลา 11:11
Banniprab

Banniprab
เขียนเมื่อ 18:43 น. 9 มิ.ย. 2557
ระดับความนิยม :Banniprab ให้ 1 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไฟฟ้าที่ หมู่18 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
31 พฤษภาคม 2557 ไฟดับตอนเวลา 15:32-18:17
3 มิถุนายน 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา 15:02
5 มิถุนายน 2557 ไฟดับตอนเวลา13:29-14:16
9 มิถุนายน 2557 ไฟดับตอนเวลา 10:27-16:20
Banniprab

Banniprab
เขียนเมื่อ 10:01 น. 29 พ.ค. 2557
ระดับความนิยม :Banniprab ให้ 1 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27 พฤษภาคม 2557 ไฟดับตอนเวลา17:22-23:15
29 พฤษภาคม 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา 08:38
ไฟตกครั้งที่2เวลา 09:10
ไฟตกครั้งที่3เวลา 09:48
อันล่างแจ้งผิด
Banniprab

Banniprab
เขียนเมื่อ 09:58 น. 29 พ.ค. 2557
ระดับความนิยม :Banniprab ให้ 1 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไฟฟ้าที่ หมู่18 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
23 พฤษภาคม 2557 ไฟดับเวลา 14:09-15:02
ครั้งที่2 ดับเวลา 15:06-16:17
24 พฤษภาคม 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา 09:39
25 พฤษภาคม 2557 ไฟดับเวลา 14:40-15:48
26 พฤษภาคม 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา20:47
อยากถามว่าการไฟฟ้าเคียนซามีพนักงานป่าวคับหรือถ้ามีก็คงรับเป็นแต่เงินเดือน
Banniprab

Banniprab
เขียนเมื่อ 20:55 น. 26 พ.ค. 2557
ระดับความนิยม :Banniprab ให้ 1 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไฟฟ้าที่ หมู่18 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
23 พฤษภาคม 2557 ไฟดับเวลา 14:09-15:02
ครั้งที่2 ดับเวลา 15:06-16:17
24 พฤษภาคม 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา 09:39
25 พฤษภาคม 2557 ไฟดับเวลา 14:40-15:48
26 พฤษภาคม 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา20:47
แบบนี้ไม่ไหวนะคับแจ้งที่ไหนได้บ้างคับที่เค้าทำงานจริงๆ
Banniprab

Banniprab
เขียนเมื่อ 07:45 น. 20 พ.ค. 2557
ระดับความนิยม :Banniprab ให้ 1 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไฟฟ้าที่ หมู่18 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
19 พฤษภาคม 2557 ไฟตก1ครั้งเวลา 10:22
ไฟตกครั้งมี่2เวลา 12:43
20 พฤษภาคม 2557 ตอนเวลา02:07-07:39

ผมจะมาแจ้งแบบนี้ทุกครั้งจนกว่าจะดีขึ้น
Banniprab

Banniprab
เขียนเมื่อ 11:46 น. 17 พ.ค. 2557
ระดับความนิยม :Banniprab ให้ 1 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไฟฟ้าที่ หมู่18 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
15 พฤษภาคม 2557 ไฟตก1ครั้ง เวลา13:23
16 พฤษภาคม 2557 ไฟดับเวลา 09:44-09:52
ครั้งที่2 ดับเวลา 13:02-13:14
17 พฤษภาคม 2557 ไฟตก2ครั้ง11:40

ช่วนทีคับคอมจะพังแล้วไม่มีสำรองไฟ
Banniprab

Banniprab
เขียนเมื่อ 10:01 น. 15 พ.ค. 2557
ระดับความนิยม :Banniprab ให้ 5 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไฟฟ้าที่ หมู่18 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งดับทั้งตกส่วยมากฟิวที่เสามันจะระเบิดและก็ที่ผมไม่รู้สาเหตุเป็นแบบนี้ได้ทั้งเดือนเลยคับเกือบทุกวันตอนฟิวระเบิดแล้วผมโทรไปแจ้งเหตุที่การไฟฟ้าเคียนซาก็มาโคตรช้าเลยคับระยะห่างจากบ้านผมก็แค่20กว่าโลเองแต่ก็ยังมาช้าทุกครั้งตั้งแต่ผมเรียนจบแล้วกลับมาอยู่บ้านก็ประมาณ5ปีกว่าแล้วคับดับได้ตะลอดทุกปีทุกเดือนได้โปรดนะคับใครที่รับผิดชอบเขตนี้ช่วยแก่ไขให้ทีนะคับนี้เป็นเวลาที่ผมจดได้ได้ไม่นาน
12 พฤษภาคม 2557 ไฟดับตอนเวลา 08:20-08:35
13 พฤษภาคม 2557 ไฟดับแล้วติดเป็นจำนวน3ครั้งตั้งแต่เวลา 14:20-14:35
14 พฤษภาคม2557 ไฟดับแล้วติด1ครั้งหรือไฟตกเวลา 08:05
14 พฤษภาคม2557 ไฟดับเวลา 23:45-00:44
แล้วผมจะมาแจ้งเวลาทุกครั้งนะคับจนกว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างจิงจัง
สงสัย

สงสัย
เขียนเมื่อ 14:09 น. 28 มี.ค. 2556
ระดับความนิยม :สงสัย ให้ 3 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ให้ถามนี่น่ะ แล้วแก้ไขหรือเปล่า หรือให้ไปงั้นๆแก้เซ็ง
หอพัก

หอพัก
เขียนเมื่อ 19:55 น. 22 มี.ค. 2556
ระดับความนิยม :หอพัก ให้ 3 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รบกวนถามเรื่องค่าไฟฟ้าหน่อยค่ะ คือพอดีว่าบิลค่าไฟมาเดือนมีนาคม
ค่าไฟใช้ไป 47 หน่วยไม่ถึง 50 หน่วยต้องจ่ายไหมค่ะ เห็นบอกว่าใช้ฟรีไม่เกิน 50 หน่วย แต่ทำไมช่องรวมเงินที่ต้องชำระข้างล่างมียอดเงินที่ต้องจ่ายหละค่ะ งงจิงรบกวนตอบที
ชาวบ้านผู้เสียภาษีคน

ชาวบ้านผู้เสียภาษีคน
เขียนเมื่อ 10:14 น. 20 มี.ค. 2556
ระดับความนิยม :ชาวบ้านผู้เสียภาษีคน ให้ 3 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม่ทราบว่าบอร์ดนี้ การไฟฟ้าเข้าดูทุกวันป่าว แจ้งความเดือดร้อน ไม่เห็นมีความคืบหน้่าเลย เมื่อไหร่การไฟฟ้านาสารจะมาตัดต้นไม้ที่ทับสายไฟอยู่ ต้องรอให้สายไฟฟ้าขาดหรอถึงจะมาทำ ถ้า อาทิยน์นี้ไม่มาทำอีก จะถ่ายรปไปแจ้งน่ะ! เบื่อจริงๆ
ชาวบ้านผู้เสียภาษีคนนาสาร

ชาวบ้านผู้เสียภาษีคนนาสาร
เขียนเมื่อ 09:52 น. 16 มี.ค. 2556
ระดับความนิยม :ชาวบ้านผู้เสียภาษีคนนาสาร ให้ 4 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนของการไฟฟ้าค่าบ ที่มีหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้ริมสายไฟ จะตัดต้นไม้ก้อรบกวนถามเจ้าของบ้านบ้างว่าตัดได้มั้ย ต้นต้นมังคุดที่บ้านซะโหดเลย ต้นมังคุดมันอยู่ไกลสายไฟน่ะค่ะ โกดมากๆเรื่องนี้ไม่เท่าไหร่ ไอ้ที่ฝนตกไฟฟ้าดับตลอดช่วยแก้ไขให้หน่อยค่าบ ยิ่ง ต.ควนศรี นี้ประจำเลย ดับตลอด แล้วอยากจะแจ้งน่ะค่าบๆๆๆสำคัญ!!! ที่หมู่บ้านวังใหญ่ ต.ควนศรี ต้นไม้ล้มทับสายไฟเปนเวลาหลายวัน นับจากวันฝนตกหนัก โทไปหาไฟฟ้านาสารสามครั้งก็ยังไม่มารับผิดชอบตัด ถ้าเจ้าของบ้านตัดเองได้ก้อคงไม่โทไปหรอกค่าบ เพราะมันลำบากทับสายไฟหลายเว้น ถ้าสายไฟขาดใครจะรับผิดชอบ เดี๋ยวพอสายไฟขาด ไฟดับ ก้อจะมาโทดเจ้าของบ้านอีก เฮ้อๆๆเค้าทำงานกันอย่างนี้หรอค่าบ ผมโทไปเค้าก้อบอกว่าวันก่อนผมไม่ได้รับโทสัพ โทไปอีกวันก้ออีกคนรับ ไม่ทราบว่าเค้าประสานงานกันยังไง เหนว่าไฟไม่ดับหรอค่าบ เลยไม่สนใจ อย่ากินเงินเดือนฟรีๆน่ะค่าบบบ เราก้อเปนประชาชนผู้เสียภาษีที่มีสิทธิ์จะเรียกร้อง รบกวนไฟฟ้าส่วนกลางช่วยแจ้งไปที่ไฟฟ้านาสารด้วยน่ะค่าบบ ไม่ไหหวจริงๆ้เลยต้องพูดแบบนี้ ถ้าพูดแรงไปก้อขอโทดด้วยน่ะค่าบบ
นาย จักรพงศ์ ฤทธิเดช

นาย จักรพงศ์ ฤทธิเดช
เขียนเมื่อ 09:14 น. 7 มี.ค. 2556
ระดับความนิยม :นาย จักรพงศ์ ฤทธิเดช ให้ 5 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตอนนี้ไฟฟ้าดับ ที่ ม.5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี ใกล้ รร.สุราษฎร์นี2ครับ ซึ่งตอนนี้มีงานศพ 2งานครับ

ประชาชน

ประชาชน
เขียนเมื่อ 10:46 น. 28 ก.พ. 2556
ระดับความนิยม :ประชาชน ให้ 3 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แจ้งบ้านเลขที่ 87/4 ,87/9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการลักลอบการใช้ไฟฟ้า โดยการดัดแปลงหม้อไม่ให้หม้อเดิน ทั้งที่บ้านเขาเปิดร้านอินเตอร์เนต ติดแอร์ ตั้ง 2 ตัว คอมพิวเตอร์ เป็น 10 ตัว แต่ค่าไฟแต่ละเดือนแค่ 300 -400 เป็นไปได้ยังงัย ทั้งที่ก่อนหน้าเคยจ่าย เดือน ละ 2000 -3000 แล้วเกิดอะไรขึ้นถึงเหลือแค่นั้น วานเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหน่อยนะครับ อย่าปล่อยให้คนทำผิด อยู่ได้นาน
ชาวสุราษฎร์ธานี

ชาวสุราษฎร์ธานี
เขียนเมื่อ 00:53 น. 24 ก.พ. 2556
ระดับความนิยม :ชาวสุราษฎร์ธานี ให้ 1 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถามหน่อย เดือนมกราคม ค่าไฟ 490 บาท ติดธุระไม่ว่างไปจ่ายไปจ่ายวันที่ 5 ก.พ. 490 บาทที่สำนักงานสุราษฎร์ธานีด้วยตนเอง พอบิลเดือนก.พ.มา 627 บาท กำหนดจ่าย17-26 ไปจ่ายวันที่23เช้า 627 บาท วันที่ 23เย็น มีใบเตือนตัดค่าไฟฟ้า 490 บาท อยากทราบว่ามันหมายความว่าไงที่ไปจ่ายเมื่อวันที่ 5 มันยังไม่อัฟเดชริค่ะ แล้วจะมาตัดไฟชาวบ้านได้ไงเนี่ย.........ทำงานยังไงกัน กรูชังจะงงงงงงง
สายชล  เด็กหลี

สายชล เด็กหลี
เขียนเมื่อ 09:20 น. 20 ก.พ. 2556
ระดับความนิยม :สายชล เด็กหลี ให้ 2 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต้องการความช่วยเหลือด่วน ดิฉันปลูกบ้านและได้ยืนเอกสารขอใช้ไฟฟ้ามาเกือบ3ปี
ยังไม่ได้ใช้เลยติดต่อไฟฟ้าอ.ท่าชนะไปเขาบอกว่าต้องรอขยายเขตหรือไม่ก็ต้องไปติดต่อ
องค์การโทรศัพท์เพราะเสาที่ผ่านหน้าบ้านนั้นเป็นเสาของโทรศัพท์ และส่วนเสาไฟฟ้านั้น
มันต้องข้ามถนนมาอีกที ดิฉันรอมา3ปีแล้วแต่พอลานปาล์มมาเปิดรับซื้อปาล์มซึ่งอยู่หลังบ้าน
ดิฉันกลับได้หม้อและข้ามถนนมาใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติ มิทราบว่าเป็นเพราะอะไรชาวบ้านธรรมดาจึงไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแต่เจ้าของโรงงานปาล์มน้ำมันถึงได้ใช้ไฟฟ้าทั้งๆๆที่มาเช่าที่ของการรถไฟอีกต่างหาก ซึ่งข้ามถนนมาเช่นกันแต่เขากลับได้ใช้ไฟฟ้าแต่ดิฉันถึงไม่ได้จึงขอทราบและขอให้ช่วยดำเนินการและแนะนำให้หน่อยว่าต้องทำอย่างไรตอนนี้มีบ้านเพิ่มขึ้นมาอีก1หลังก็เดือนร้อนเช่นกัน ซึ่งอยู่ที่เลขที่30/1 ม.2ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สฏ
ยังงั้ยแล้วช่วยตอบกลับและช่วยแก้ไขปํญหานี้ให้ด้วยน่ะค่ะ 084-7450593
สายชล เด็กหลี ขอบคุณค่ะ
-*-

-*-
เขียนเมื่อ 04:22 น. 13 ก.พ. 2556
ระดับความนิยม :-*- ให้ 5 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เปิดกี่โมงครับเนี้ย
รัชนี

รัชนี
เขียนเมื่อ 18:17 น. 10 ก.พ. 2556
ระดับความนิยม :รัชนี ให้ 5 ดาว สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จ่ายค่าไฟตามบิลวันที่4ก พ 56วันอาทิตย์ที่10ก พ 56 ไฟฟ้าตัดถอดสายไฟ ขอให้ไฟฟ้าสุราษตอบหน่อย
หน้า  1  2  3  4  » 

ร่วมแสดงความคิดเห็น เครือวัลย์ ร้านอาหาร

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่

ติดต่อประชาสัมพันธ์ โทร 02-502-0700 ext.7622 Email:sme.ad@mono.co.th

ข้อมูลได้รับการอัพเดทเป็นประจำ
มีสิทธิ์อยู่ในอันดับต้นๆ ของแต่ละหมวด