ที่ว่าการอำเภอพระประแดง

ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ความนิยมเฉลี่ยทั้งหมด    0 ดาว สำหรับ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
สถานที่ราชการ-องค์กร
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
-
แฟกซ์ :
-
อีเมล์ :
-
เว็บไซต์ :
-
เวลาทำการ :
-
รายละเอียด :
 ที่ว่าการอำเภอพระประแดง เมืองพระประแดงเดิมชื่อปากลัด เมื่อ พ.ศ. 2358 เรียกว่า "เมืองนคร เขื่อนขันธ์" ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2458 เปลี่ยนชื่อเป็น "จังหวัดพระประแดง"ในสมัยของทวารวดีเรียกว่า "เมืองบาแดง"ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ก็ชื่อเมืองพระประแดง เพราะปากน้ำอยู่แค่พระประแดงเรียกว่า "ปากน้ำพระประแดง" (เพราะสมัยนั้นแผ่นดินยังไม่งอกไปถึงสมุทรปราการเหมือนปัจจุบัน) เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชาวมอญจากปทุมธานี อันประกอบด้วยชายฉกรรจ์ 300 คน มาประจำอยู่ที่นี่ ดังนั้น คนพื้นเมืองส่วนใหญ่จึงเป็นชาวมอญ ประเพณีต่างๆของชาวไทยรามัญยังมีอยู่ที่ปากลัด เช่น ประเพณีการส่งข้าวสงกรานต์ การแห่ปลา ปล่อยนก และอื่นๆ

แผนที่ ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง

แผนที่ ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง

แสดงแผนที่ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง จาก Google Maps
(ตำแหน่งที่แสดงอยู่ขณะนี้อาจไม่ตรงกับสถานที่จริง เนื่องจากเป็นผลการค้นหาที่อยู่โดยเบื้องต้นเท่านั้น)

แสดงความคิดเห็น ที่ว่าการอำเภอพระประแดง

หน้า

ความคิดเห็นทั้งหมด ที่ว่าการอำเภอพระประแดง


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น เครือวัลย์ ร้านอาหาร

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่

ติดต่อประชาสัมพันธ์ โทร 02-502-0700 ext.7622 Email:sme.ad@mono.co.th

ข้อมูลได้รับการอัพเดทเป็นประจำ
มีสิทธิ์อยู่ในอันดับต้นๆ ของแต่ละหมวด