ที่ว่าการอำเภอพระประแดง

ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
ความนิยมเฉลี่ยทั้งหมด    0 ดาว สำหรับ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
สถานที่ราชการ-องค์กร
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
-
แฟกซ์ :
-
อีเมล์ :
-
เว็บไซต์ :
-
เวลาทำการ :
-
รายละเอียด :
 ที่ว่าการอำเภอพระประแดง เมืองพระประแดงเดิมชื่อปากลัด เมื่อ พ.ศ. 2358 เรียกว่า "เมืองนคร เขื่อนขันธ์" ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2458 เปลี่ยนชื่อเป็น "จังหวัดพระประแดง"ในสมัยของทวารวดีเรียกว่า "เมืองบาแดง"ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ก็ชื่อเมืองพระประแดง เพราะปากน้ำอยู่แค่พระประแดงเรียกว่า "ปากน้ำพระประแดง" (เพราะสมัยนั้นแผ่นดินยังไม่งอกไปถึงสมุทรปราการเหมือนปัจจุบัน) เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชาวมอญจากปทุมธานี อันประกอบด้วยชายฉกรรจ์ 300 คน มาประจำอยู่ที่นี่ ดังนั้น คนพื้นเมืองส่วนใหญ่จึงเป็นชาวมอญ ประเพณีต่างๆของชาวไทยรามัญยังมีอยู่ที่ปากลัด เช่น ประเพณีการส่งข้าวสงกรานต์ การแห่ปลา ปล่อยนก และอื่นๆ

แผนที่ ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอพระประแดงไม่สามารถแสดงที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง จาก Google Maps ได้ในขณะนี้

แสดงความคิดเห็น ที่ว่าการอำเภอพระประแดง

หน้า

ความคิดเห็นทั้งหมด ที่ว่าการอำเภอพระประแดง


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น เครือวัลย์ ร้านอาหาร

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่

ติดต่อประชาสัมพันธ์ โทร 02-502-0700 ext.7622 Email:sme.ad@mono.co.th

ข้อมูลได้รับการอัพเดทเป็นประจำ
มีสิทธิ์อยู่ในอันดับต้นๆ ของแต่ละหมวด