ถวายพระพรวันพ่อ
ถวายพระพรวันพ่อ

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง
ความนิยมเฉลี่ยทั้งหมด    0 ดาว สำหรับ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง
สถานที่ราชการ-องค์กร » มูลนิธิ-สมาคม-องค์กร-อาสาสมัคร
ที่อยู่ :
374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์
โทรศัพท์ :
024625232, 028185161
แฟกซ์ :
-
อีเมล์ :
-
เว็บไซต์ :
-
เวลาทำการ :
-
รายละเอียด :
 สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง ให้บริการคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูปรับสภาพ และพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ แก่คนพิการ ชาย – หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกประเภท ที่ยากจนและด้อยโอกาส ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือถูกทอดทิ้ง

แผนที่ ที่อยู่ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดงไม่สามารถแสดงที่อยู่ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จาก Google Maps ได้ในขณะนี้

แสดงความคิดเห็น สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง

หน้า

ความคิดเห็นทั้งหมด สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น เครือวัลย์ ร้านอาหาร

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่

ข้อมูลได้รับการอัพเดทเป็นประจำ
มีสิทธิ์อยู่ในอันดับต้นๆ ของแต่ละหมวด