ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง

ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง
ความนิยมเฉลี่ยทั้งหมด    0 ดาว สำหรับ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง
สถานที่ราชการ-องค์กร
ที่อยู่ :
33 หมู่ 7
โทรศัพท์ :
-
แฟกซ์ :
-
อีเมล์ :
-
เว็บไซต์ :
-
เวลาทำการ :
08.00-16.00
รายละเอียด :
 ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง สันนิษฐานว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา สภาพพื้นที่เป็นป่ารกชัฎมีสัตว์ป่าชุกชุมมากโดยเฉพาะช้างอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา ราวปี พ.ศ. 2310 ประชาชนที่หนีรอดจากการกวาดต้อนไปประเทศพม่า ได้หลบหนีมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แถบอำเภอคลองหลวงเป็นจำนวนมาก ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีผู้คนได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่บริเวณนี้มากขึ้น และเริ่มทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ไปจรดพื้นที่ทุ่งหลวง (อำเภอธัญบุรีในปัจจุบัน) จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริให้พื้นที่ทุ่งหลวง (อ.ธัญบุรี) และบางหวาย (อ.คลองหลวง) ควรมีประโยชน์แก่ประชาราษฎรในด้านการเกษตรมากที่สุด จึงได้โปรดเกล้าให้ " บริษัทขุดคลองและคูนาสยาม " ดำเนินการขุดคลองส่งน้ำชลประทานขึ้นมาในบริเวณทุ่งนี้ ราวปี พ.ศ. 2431 เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก สำหรับอำเภอคลองหลวง แต่เดิมนั้นชื่อ "อำเภอบางหวาย" ขึ้นอยู่กับเมืองธัญบุรี และเมื่อบริษัทขุดคลองและคูนาสยามดำเนินการขุดคลองชลประทานเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2448 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอคลองหลวง" เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้อง

แผนที่ ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวงไม่สามารถแสดงที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จาก Google Maps ได้ในขณะนี้

แสดงความคิดเห็น ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง

หน้า

ความคิดเห็นทั้งหมด ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น เครือวัลย์ ร้านอาหาร

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่

ติดต่อประชาสัมพันธ์ โทร 02-502-0700 ext.7622 Email:sme.ad@mono.co.th

ข้อมูลได้รับการอัพเดทเป็นประจำ
มีสิทธิ์อยู่ในอันดับต้นๆ ของแต่ละหมวด