ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง

ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง
ความนิยมเฉลี่ยทั้งหมด    0 ดาว สำหรับ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง
สถานที่ราชการ-องค์กร
ที่อยู่ :
33 หมู่ 7
โทรศัพท์ :
-
แฟกซ์ :
-
อีเมล์ :
-
เว็บไซต์ :
-
เวลาทำการ :
08.00-16.00
รายละเอียด :
 ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง สันนิษฐานว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา สภาพพื้นที่เป็นป่ารกชัฎมีสัตว์ป่าชุกชุมมากโดยเฉพาะช้างอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา ราวปี พ.ศ. 2310 ประชาชนที่หนีรอดจากการกวาดต้อนไปประเทศพม่า ได้หลบหนีมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แถบอำเภอคลองหลวงเป็นจำนวนมาก ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีผู้คนได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่บริเวณนี้มากขึ้น และเริ่มทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ไปจรดพื้นที่ทุ่งหลวง (อำเภอธัญบุรีในปัจจุบัน) จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริให้พื้นที่ทุ่งหลวง (อ.ธัญบุรี) และบางหวาย (อ.คลองหลวง) ควรมีประโยชน์แก่ประชาราษฎรในด้านการเกษตรมากที่สุด จึงได้โปรดเกล้าให้ " บริษัทขุดคลองและคูนาสยาม " ดำเนินการขุดคลองส่งน้ำชลประทานขึ้นมาในบริเวณทุ่งนี้ ราวปี พ.ศ. 2431 เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก สำหรับอำเภอคลองหลวง แต่เดิมนั้นชื่อ "อำเภอบางหวาย" ขึ้นอยู่กับเมืองธัญบุรี และเมื่อบริษัทขุดคลองและคูนาสยามดำเนินการขุดคลองชลประทานเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2448 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอคลองหลวง" เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้อง

แผนที่ ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง

แผนที่ ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง

แสดงแผนที่ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จาก Google Maps
(ตำแหน่งที่แสดงอยู่ขณะนี้อาจไม่ตรงกับสถานที่จริง เนื่องจากเป็นผลการค้นหาที่อยู่โดยเบื้องต้นเท่านั้น)

แสดงความคิดเห็น ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง

หน้า

ความคิดเห็นทั้งหมด ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น เครือวัลย์ ร้านอาหาร

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่

ติดต่อประชาสัมพันธ์ โทร 02-502-0700 ext.7622 Email:sme.ad@mono.co.th

ข้อมูลได้รับการอัพเดทเป็นประจำ
มีสิทธิ์อยู่ในอันดับต้นๆ ของแต่ละหมวด