กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย
ความนิยมเฉลี่ยทั้งหมด    0 ดาว สำหรับ กระทรวงมหาดไทย
สถานที่ราชการ-องค์กร » กระทรวง-กรม-กอง-หน่วยงานพิเศษ
ที่อยู่ :
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ ต.วัดราชบพิธ อ.พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ :
02222-1141-55
แฟกซ์ :
-
อีเมล์ :
webmaster@moi.go.th
เว็บไซต์ :
http://www.moi.go.th
เวลาทำการ :
-
รายละเอียด :
 กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

แผนที่ ที่อยู่ กระทรวงมหาดไทย

แผนที่ ที่อยู่ กระทรวงมหาดไทย

แสดงแผนที่ กระทรวงมหาดไทย จาก Google Maps
(ตำแหน่งที่แสดงอยู่ขณะนี้อาจไม่ตรงกับสถานที่จริง เนื่องจากเป็นผลการค้นหาที่อยู่โดยเบื้องต้นเท่านั้น)

แสดงความคิดเห็น กระทรวงมหาดไทย

หน้า

ความคิดเห็นทั้งหมด กระทรวงมหาดไทย


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น เครือวัลย์ ร้านอาหาร

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่

ติดต่อประชาสัมพันธ์ โทร 02-502-0700 ext.7622 Email:sme.ad@mono.co.th

ข้อมูลได้รับการอัพเดทเป็นประจำ
มีสิทธิ์อยู่ในอันดับต้นๆ ของแต่ละหมวด